Zmyselná ľahkosť v prevedení Veroniky Gall, Časopis MOMENT 05/1999

Text Bianca Stuppacherová, Foto David Popovič