Veronika Gall - Vo farbách radosti, Časopis MARKÍZA 1999

Foto Milan Krupčík