Veronika Gall pri otváraní jej butiku, Časopis KANKÁN 06/1997

Foto: Milan Krupčík