Veronika Gall očarila svojou róbou na Plese v opere, Časopis Markíza r. 2001

Šéfredaktor rádia OKEY Julo Viršík hodnotí plesovú róbu návrhárky Veroniky Gall na výbornú