Rozhovor o estetickom cítení a móde s Veronikou Gall, Denník Hospodárske Noviny, Máj 2001

foto Peter Brenkus, text Lucia Skladanová