Profil Veroniky Gall, Časopis Dorotka Apríl 2001

foto Peter Brenkus, Vlasto Gross, text Lýdia Brabcová