Predstavenie kolekcie Veroniky Gall Jar - Leto '99, Magazín Infiniti Máj/1999

foto M. Krupčík