Piruety Veroniky Gall, Časopis Markíza r. 2000

O módnej návrhárke Veronike Gall nie je veľmi známe, že miluje pohyb od samého detstva.