O tom, že je dôležité byť sám sebou v rozhovore s návrhárkou Veronikou Gall, Časopis Haló! 05/2001

Text Anna Ölvecká, Modely z dielne Veroniky Gall