Kolekcia Veroniky Gall v znamení nového tisícročia, Magazín Kankán 03/2000

Veronika Gall predstavuje novú kolekciu nesúcu sa v znamení nového milénia