Klasická elegancia s nádychom moderny. Pre moderátorku plesu v Opere, Emmu Tekelyovú, navrhla Veronika Gall toaletu v nesmrteľnej kombinácii. NÁRODNÁ OBRODA 2003

Text Lýdia Brabcová, foto Peter Rýpal a archív