Haute couture na Slovensku! - Podľa ceškého modelingového magazínu je tvorba módnej návrhárky Veroniky Gall skutočným zážitkom. Viac v rozhovore pre Magazín UNIQUE ONE Marec 2002

Text Lenka Leinerovičová, modely Veronika Gall