Časopis Kankán 11/1996

Foto Roman Ferstl, vizáž Zuzana Chudíková, modely Veronika Gall

Speváčka Katarína Hasprová prezentovala modely Veroniky Gall ako súčasť rozhovoru so Simonettou Zalovou.