Časopis Eva 7/1997

Text Katarína Patvarošová, foto Ivona Orešková, modelka Lucia Hablovičová, šaty Veronika Gall