Interview with fashion designer Veronika Gall also about being unique can be possible in all circumstances, Magazine MANAŽÉR PROFESIONÁL 1998

photographed by Milan Krupčík, Martin Klimo, Peter Šimčisko, visage by Ivana Klimová, text by Alena Kulišová, modelka Ivana Šimlovičová